Υπολογιστής Υλικών

02. Συμπηρώστε τις διαστάσεις της επιφάνειας που θέλετε να βάψετε
03. Αφαιρέστε τις πόρτες και τα παράθυρα από την συνολική επιφάνεια
04. Επιλέξτε είδος επιφάνειας
Συνολική επιφάνεια:0,00
Απόδοση:0
Για μία στρώση:0,00
Για δύο στρώσεις:0,00