Τα νέα της KRAFT: Σεμινάρια / Webinars

Οι συχνές αλλαγές των αναγκών της αγοράς απαιτούν να ενημερώνονται όλοι για τις τελευταίες εξελίξεις στον επαγγελματικό τους τομέα. 

Η KRAFT Paints, αποδεικνύει έμπρακτα την υποστήριξή της στον σύγχρονο επαγγελματία και συνεργάτη της, διοργανώνοντας σε τακτική βάση πλήθος Σεμιναρίων και Webinars. Σε αυτά οι συμμετέχοντες αποκτούν χρήσιμες πρακτικές γνώσεις που μπορούν άμεσα να εφαρμόσουν στο επαγγελματικό τους πεδίο. Τα σεμινάρια προσφέρουν Τεχνικές Λύσεις σε προβλήματα που προκαλούν φθορά εργασιών, Χρωματικές Συμβουλές και Βιώσιμες Λύσεις. Παράλληλα προσφέρονται και διαδικτυακές εκπαιδεύσεις με ποικίλες θεματολογίες.