Όροι και συνθήκες πρόσβασης

Oι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν υπό τη δικαιοδοσία της Druckfarben Hellas, μία εταιρία που είναι επίσημα καταχωρημένη κατά τη νομοθεσία της Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. Νο 858 ) και διατηρεί το επίσημο γραφείο της στην διεύθυνση :

Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19300 Ασπρόπυργος-Αττική.

Ως εκ τούτου οι ιστοσελίδες αυτές έχουν την έγκριση της Druckfarben Hellas, και των σχετικών με αυτήν εταιριών.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το υλικό που περιέχεται σε αυτές τις σελίδες είναι πνευματική ιδιοκτησία της Druckfarben. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του υλικού αυτού, το οποίο όμως μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη όσο βρίσκεται online. Επιπλέον αυτών, μπορείτε να τυπώσετε ολόκληρες σελίδες για δική σας χρήση. Σποραδικά ενδέχεται η Druckfarben να σας δίνει την ευκαιρία να φορτώνετε wallpapers και Screen savers ή άλλο χρήσιμο υλικό από το Διαδίκτυο. Τέτοιες διαδικασίες καλύπτονται από τις Διατάξεις της Druckfarben για τη φόρτωση προγραμμάτων σε υπολογιστή.

Σύνδεση με το Δίκτυο

Αν επιθυμείτε link με αυτές τις σελίδες, αυτό το link πρέπει να είναι οι σελίδες “homepage” της Druckfarben.

Ακρίβεια πληροφοριών

Οι πληροφορίες στις σελίδες αυτές προορίζονται για τους πελάτες της Druckfarben στην Ελλάδα και δεν επιτρέπεται να έχουν άλλου είδους εφαρμογές. Η Druckfarben θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που θα παρέχονται μέσω του Δικτύου να είναι ακριβείς και σύμφωνες με τα τελευταία υπάρχοντα δεδομένα. Η Druckfarben διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές των προδιαγραφών των προϊόντων της ανά πάσα στιγμή.

ΔΕΝ ΦEPOYME KAMIA EYΘYNH ΓIA TYXON ANAKPIBEIEΣ ΣΤΙΣ IΣTOΣΕΛΙΔΕΣ ΑΥΤΕΣ. Η DRUCKFARBEN ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΟΜΙΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η DRUCKFARBEN ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΟΜΙΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.

Νόμος και Δικαιοδοσία

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαμάχης σχετικής με τη σελίδα αυτή θα εφαρμοστεί ο Νόμος της Ελλάδος και την αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχει το Δικαστήριο της Ελλάδος.