Περιηγήσεις Εγκαταστάσεων

Σεμινάρια / Webinars  •  19 Ιουλίου 2023
Περιηγήσεις Εγκαταστάσεων

Οι εγκαταστάσεις μας περιλαμβάνουν τα γραφεία μας και όλους τους χώρους επαγγελματικής χρήσης μιας σύγχρονης βιομηχανίας.

Κάθε χρόνο διεξάγονται περιηγήσεις των εγκαταστάσεων σε μαθητές και επαγγελματίες που κλάδου. Οι επισκέπτες παρακολουθούν την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων και ενημερώνονται για τις βέλτιστες διαδικασίες παραγωγής χρωμάτων, κονιαμάτων και υλικών θερμομόνωσης. Έμφαση δίνεται και στις εγκαταστάσεις R&D, δηλαδή στην διαδικασία δημιουργίας των προϊόντων, στους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και στις διαδικασίες ρύθμισης της ακρίβειας των αποχρώσεων.

Φιλοσοφία μας είναι η στήριξη της βιομηχανίας για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, την πράσινη ανάπτυξη και την παραγωγή νέων υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και η εξωστρέφεια έτσι ώστε να συνεχιστεί να στηρίζεται ο κλάδος.

 

Περιήγηση εγκαταστάσεων