Οι Αξίες μας

Οι αξίες μας

Ακεραιότητα

Είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι στις σχέσεις με τους εργαζομένους μας, τους πελάτες μας και τους προμηθευτές μας. Τιμούμε τις δεσμεύσεις μας και τηρούμε τα πλέον απαιτητικά  πρότυπα.

Συμπεριφερόμαστε στους συνεργάτες μας όπως αναμένουμε να μας συμπεριφέρονται: με τιμιότητα, σεβασμό και επαγγελματισμό.

Συνεργασία

Δουλεύοντας μαζί πολλαπλασιάζουμε την προσωπική μας συνεισφορά. Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί και μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα.

Ασπαζόμαστε κοινούς στόχους και υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Με τις δράσεις μας επιζητούμε όχι μόνο την οικονομική επιτυχία αλλά επίσης την ευημερία ανθρώπων και τοπικών κοινωνιών.

Διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με τρόπο υπεύθυνο και ασφαλή.

Προστατεύουμε το Περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές γενιές και αναπτύσσουμε προϊόντα φιλικά προς το Περιβάλλον.

Καινοτομία

Επαναπροσδιορίζουμε διαρκώς τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούμε την αποδοτικότητα όλων όσων κάνουμε.

Είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες που αμφισβητούν τα συμβατικά πρότυπα και ενθαρρύνουν την καινοτομία.

Η μόνη σταθερά στη ζωή είναι η αλλαγή. Πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς ώστε να παραμένουμε αποτελεσματικοί και αποδοτικοί.

Πάθος

Η πεποίθηση ότι «είναι εφικτό» κινητοποιεί τη συνεργασία, τη συμμετοχή, την εξωστρέφεια και τη δημιουργικότητα. Είναι αυτό που οι πελάτες μας λένε ότι μας χαρακτηρίζει.

Ευθύνη

Κάθε μία και κάθε ένας από εμάς δεσμεύεται έναντι του εαυτού του και των συνεργατών του για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της δουλειάς του.

Έχουμε επίγνωση της σημασίας που έχει για συνεργάτες, συναδέλφους, πελάτες να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να εκπληρώνουμε τις προσδοκίες τους.

Μας ενδιαφέρει να βρίσκουμε λύσεις, αντί να εντοπίζουμε προβλήματα.