Ο Όμιλος Druckfarben Hellas απέσπασε Ασημένιο Βραβείο EcoVadis για τις επιδόσεις του στη Βιωσιμότητα.

Δελτία τύπου  •  30 Ιανουαρίου 2024
ecovadis_druckfarben

O διεθνής οργανισμός EcoVadis αξιολόγησε τις πρακτικές του ελληνικού Ομίλου Druckfarben Hellas στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και επιβράβευσε τις  περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εργασιακές του δεσμεύσεις, στη βάση του επιχειρηματικού του μοντέλου και της συνολικής στρατηγικής του.

O Όμιλος Druckfarben, ο οποίος έχει στο portfolio τα δημοφιλή brands KRAFT Paints και BIOCLIMA®, απέσπασε το Silver Medal από τον οργανισμό EcoVadis για τις βιώσιμες επιχειρηματικές του πρακτικές και την προσήλωσή του στην αειφορία. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση που έρχεται να υπογραμμίσει με εμφατικό τρόπο την επιτυχημένη πορεία που ακολουθεί ο Όμιλος, όχι μόνο αναφορικά με τους οικονομικούς δείκτες αλλά και σε σχέση με τη στρατηγική E.S.G. (Environmental, Social & Corporate Governance) που επισταμένως ακολουθεί.

Ο EcoVadis θεωρείται ως ο πλέον αξιόπιστος διεθνής φορέας αξιολόγησης της εταιρικής βιωσιμότητας και συνιστά ένα παγκόσμιο πρότυπο αποτίμησης, καθώς αναλύει 21 κριτήρια που κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική, Βιώσιμες Προμήθειες. Δείγμα του κύρους του είναι ότι περισσότερες από 85.000 εταιρείες έχουν αξιολογηθεί ως τώρα από τον EcoVadis, σε κάθε γωνιά της γης. Η αξιολόγησή του βασίζεται σε ανεξάρτητα διεθνή πρότυπα, όπως οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact), οι συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI Standards) και το πρότυπο ISO 26000.

Με αυτή τη διάκριση, ο Όμιλος συγκαταλέγεται ανάμεσα στο κορυφαίο 25% των επιχειρήσεων που αξιολογούνται παγκοσμίως στον οικείο κλάδο δραστηριοποίησης. Ένας από τους πυλώνες με αρκετά υψηλή επίδοση ήταν το «Περιβάλλον», απόρροια του προσανατολισμού του προς τη Βιωσιμότητα και την Αειφορία. Εξαιρετικές όμως ήταν και οι επιδόσεις του Ομίλου στους πυλώνες «Εργασιακές Πρακτικές και Ανθρώπινα Δικαιώματα» και «Βιώσιμες Προμήθειες», καθώς αναγνωρίστηκε ότι διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που ενθαρρύνει τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την ισότητα, σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Druckfarben, Γεώργιος Καραβασίλης, αφού απέδωσε τα εύσημα στην ομαδική δουλειά και τις προσπάθειες όλων των εργαζομένων, επεσήμανε σχετικά: «Η διάκρισή μας αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη και μας ωθεί να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις πρακτικές μας προς όφελος του περιβάλλοντος, των ανθρώπων μας, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Οι αρχές του ESG έχουν γίνει κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας και έχουν ενσωματωθεί στις αξίες μας, κάτι για το οποίο -με αφορμή και τη βράβευση- μας κάνει να νιώθουμε υπερηφάνεια και μας δίνει κίνητρο για το μέλλον».