Βαμμένες επιφάνειες εσωτερικά που παρουσιάζουν κακή συμπεριφορά στο πλύσιμο. Πού οφείλεται;

Βαμμένες επιφάνειες εσωτερικά που παρουσιάζουν κακή συμπεριφορά στο πλύσιμο. Πού οφείλεται;
Πιθανές αιτίες
  • Χρήση ακατάλληλου χρώματος
  • Υπερβολική αραίωση χρώματος
  • Εφαρμογή σε συνθήκες διαφορετικές από τις προτεινόμενες (θερμοκρασία, υγρασία)
  • Πλύσιμο της επιφάνειας πριν την πλήρη σκλήρυνση του χρώματος
Λύση
  • Επαναβάφουμε με MASTER ή MASTER ECO ή SUPERIOR ή EASY CLEAN
  • Αφήνουμε το χρώμα να σκληρύνει για ΄΄20΄΄ ημέρες