Βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες όπου το χρώμα παραμένει μαλακό . Πού οφείλεται;

Βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες όπου το χρώμα παραμένει μαλακό . Πού οφείλεται;
Πιθανές αιτίες
  • Εφαρμογή χρώματος σε πολύ παχύ στρώμα
  • Εφαρμογή χρώματος σε επιφάνεια με υπολείμματα λαδιού
  • Εφαρμογή σε συνθήκες διαφορετικές από τις προτεινόμενες (θερμοκρασία, υγρασία)
Λύση
  • Αφαιρούμε την προβληματική επίστρωση από την επιφάνεια με τριβή ή διαλυτικό
  • Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις HARD DUKO ή HARD & GLOSS