Βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες όπου παρατηρείται αποκόλληση του χρώματος και αποκάλυψης του σιδήρου. Πού οφείλεται;

Βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες όπου παρατηρείτε αποκόλληση του χρώματος και αποκάλυψης του σιδήρου. Πού οφείλεται;
Πιθανές αιτίες
  • Ακατάλληλη προεργασία όπως ανεπαρκής απομάκρυνση της σκουριάς, των λαδιών ή άτριφτη επιφάνεια
  • Παράλειψη εφαρμογής του κατάλληλου ασταριού
  • Εφαρμογή τελικού χρώματος σε ασταρωμένη επιφάνεια η οποία δεν έχει στεγνώσει
Λύση
  • Απομακρύνουμε τα σαθρά, τρίβουμε και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκουριές
  • Εφαρμόζουμε μια στρώση αντισκωριακό αστάρι και δύο στρώσεις HARD DUKO ή HARD & GLOSS