Βαμμένες ξύλινες επιφάνειες με ριπολίνη ή με βερνίκι παρουσιάζονται ζαρώματα. Πού οφείλεται;

Βαμμένες ξύλινες επιφάνειες με ριπολίνη ή με βερνίκι παρουσιάζονται ζαρώματα. Πού οφείλεται;
Πιθανές αιτίες
  • Εφαρμογή δεύτερου στρώματος χρώματος πάνω στο πρώτο που δεν έχει στεγνώσει πλήρως
  • Εφαρμογή σε πολύ παχύ στρώμα
  • Εφαρμογή σε υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία
  • Χρήση ακατάλληλου διαλυτικού (για χρώματα διαλύτου)
Λύση
  • Τρίβουμε την επιφάνεια
  • Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις ριπολίνη ή βερνίκι