Δημιουργία φυσαλίδων κατά την εφαρμογή οι οποίες δημιουργούν κρατήρες στην τελική επιφάνεια του χρώματος

Δημιουργία φυσαλίδων κατά την εφαρμογή οι οποίες δημιουργούν κρατήρες στην τελική επιφάνεια του χρώματος
Πιθανές αιτίες
  • Χρήση ακατάλληλου ρολού
  • Εφαρμογή πολλών στρώσεων χωρίς στέγνωμα της προηγούμενης
  • Εφαρμογή χρώματος σε πολύ πορώδη επιφάνεια χωρίς αστάρωμα
  • Υπερβολική ανάδευση του χρώματος πριν την εφαρμογή
Λύση
  • Επιλογή προϊόντων ανάλογα με την επιφάνεια
  • Αφαίρεση προβληματικής επιφάνειας
  • Στις ριπολίνες νερού μην χρησιμοποιείτε αφρώδη ρολά
  • Δεν αναδεύουμε έντονα πριν την εφαρμογή