Εμφάνιση ζαρωμάτων σε μεταλλικές ή/και ξύλινες επιφάνειες βαμμένες με βερνικόχρωμα.

Εμφάνιση ζαρωμάτων σε μεταλλικές ή/και ξύλινες επιφάνειες βαμμένες με βερνικόχρωμα.
Πιθανές αιτίες
  • Εφαρμογή χρώματος σε πολύ μεγάλο πάχος
  • Εφαρμογή επόμενης στρώσης πριν στεγνώσει η προηγούμενη
  • Επιφανειακό στέγνωμα (όχι σε βάθος) λόγω εφαρμογής σε υψηλή θερμοκρασία
Λύση
  • Απομακρύνουμε τα σαθρά, τρίβουμε και καθαρίζουμε την επιφάνεια (ή αφαίρεση του χρώματος εάν κρίνεται απαραίτητο με το ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ χρωμάτων )

  • Εφαρμόζουμε μια στρώση αντισκωριακό αστάρι και δύο στρώσεις HARD DUKO ή HARD & GLOSS (αν η επιφάνεια είναι μεταλλική)

  • Εφαρμόζουμε μια στρώση VELATOURA και δύο στρώσεις WOOD PLUS (αν η επιφάνεια είναι ξύλο)