Εσωτερικά βαμμένες επιφάνειες, οι οποίες βγάζουν χρώμα στο χέρι. Πού οφείλεται;

Εσωτερικά βαμμένες επιφάνειες, οι οποίες βγάζουν χρώμα στο χέρι. Πού οφείλεται;
Πιθανές αιτίες
  • Χρήση κακής ποιότητας χρώμα (π.χ. υδρόχρωμα)
Λύση
  • Απομακρύνουμε το χρώμα όπου είναι δυνατόν
  • Τρίψιμο και στη συνέχεια καθάρισμα της επιφάνειας
  • Ασταρώνουμε με DUR AQUA
  • Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις MASTER ή MASTER ECO ή SUPERIOR ή EASY CLEAN