Εσωτερικά σε διάφορα σημεία το χρώμμα έχει ξεφλουδίσει. Πού οφείλεται;

Εσωτερικά σε διάφορα σημεία το χρώμμα έχει ξεφλουδίσει. Πού οφείλεται;
Πιθανές αιτίες
  • Χρήση αναραίωτου ασταριού ή κακής ποιότητας ασταριού
  • Υγρασία στην επιφάνεια
  • Ανεπαρκής προεργασία επιφάνειας (υπολείμματα σκόνης, λάδι ή μούχλας)
Λύση
  • Απομακρύνουμε το αποφλοιωμένο χρώμα
  • Ασταρώνουμε με DUR AQUA
  • Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις MASTER ή ECO