Εξωτερικά σε διάφορα σημεία έχουν δημιουργηθεί τρεξίματα με τη μορφή κάθετων γραμμών. Πού οφείλεται;

Εξωτερικά σε διάφορα σημεία έχουν δημιουργηθεί τρεξίματα με τη μορφή κάθετων γραμμών. Πού οφείλεται;
Πιθανές αιτίες
  • Εφαρμογή χρώματος σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (ομίχλη, δροσιά, πάχνη, κλπ)
  • Πιθανή βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της βαφής
Λύση
  • Ξεπλένουμε την επιφάνεια εάν είναι δυνατόν με νερό και ελαφρύ τρίψιμο με πανί ή σφουγγάρι, το δυνατόν συντομότερο από τη στιγμή που εμφανίστηκε το πρόβλημα.
  • Αφήνουμε να αυτοξεπλυθεί με την πάροδο του χρόνου