Εξωτερικά σε διάφορα σημεία εμφανίζονται ανοίγματα – ρωγμές μικρού μεγέθους (τριχοειδής ρωγμές). Πού οφείλεται;

Εξωτερικά σε διάφορα σημεία εμφανίζονται ανοίγματα – ρωγμές μικρού μεγέθους (τριχοειδής ρωγμές). Πού οφείλεται;
Πιθανές αιτίες
  • Σοβάς κακής ποιότητας
  • Στέγνωμα σοβά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες
Λύση
  • Στοκάρουμε όπου απαιτείται με ελαστομερή ή ακρυλικό στόκο
  • Ασταρώνουμε
  • Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις 4SEASONS ELASTIC (ελαστομερές μονωτικό και χρώμα)