Εξωτερικά ξεθώριασμα του χρώματος. Πού οφείλεται;

Εξωτερικά ξεθώριασμα του χρώματος . Πού οφείλεται;
Πιθανές αιτίες
  • Χρήση χρώματος σε μη F αποχρώσεις
  • Χρήση χρώματος κακής ποιότητας
  • Έντονες αποχρώσεις, όπως φωτεινά κόκκινα, μπλε, κίτρινα που είναι λιγότερο ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία
  • Αλκαλική επιφάνεια από μη ενανθρακωμένο σοβά
Λύση
  • Απομακρύνουμε την επιφανειακή σκόνη τρίβοντας με σκληρή βούρτσα και ξεπλένουμε καλά με νερό και περιμένουμε να στεγνώσει.
  • Ασταρώνουμε
  • Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις χρώμα από την οικογένεια 4SEASONS