Fast Repair 70

Ταχύπηκτος, ινοπλισμένος,επισκευαστικός σοβάς

Το Fast Repair 70 είναι ένας λευκός, ταχύπηκτος, ινοπλι- σμένος, επισκευαστικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης. Εμπε- ριέχει στη σύνθεσή του ειδικά, φυσικά, ενεργά πρόσθετα που λειτουργούν ανασταλτικά στην δημιουργία ρωγμών συρρί- κνωσης & αφυδάτωσης και παράλληλα προσδίδουν θιξοτρο- πία, υψηλή πρόσφυση και άριστη εργασιμότητα. Η επιλεγμένη αναλογία τσιμέντου και διαβαθμισμένης κοκ- κομετρίας αδρανών προσφέρει τελικό φινίρισμα εφάμιλλο με εκείνο των παραδοσιακών σοβάδων τελικής στρώσης, ενώ παράλληλα διασφαλίζει διπλάσιες αντοχές. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS-IV Wc0 κατά ΕΝ 998-1.

Πλεονεκτήματα

  • Ταχεία πήξη (~30min)
  • Yψηλές μηχανικές αντοχές εντός 24 ωρών
  • Εξαιρετική εργασιμότητα
  • Φινίρισμα εφάμιλλο παραδοσιακών σοβάδων τελικής στρώσης
  • Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
  • Μηδενικές ρηγματώσεις συρρίκνωσης & αφυδάτωσης
  • Υδρατμοπερατό
  • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Αποχρώσεις:Λευκό

Συσκευασία:5kg,25kg

EN 998-1
EN 998-1

Τεχνικές Πληροφορίες

Τεχνικά Στοιχεία

ΑΡΑΙΩΣΗ
5,25 l νερό σε 25 kg Fast Repair 70
ΑΠΟΔΟΣΗ
1,4 - 1,5 kg/ m2/mm
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 ώρα

Εφαρμογή - Εργαλεία

Σπάτουλα
Μηχανή Eκτόξευσης
Μυστρί

Κατεβάστε τα αρχεία

Γενικές Πληροφορίες

Το Fast Repair 70 είναι κατάλληλο για επισκευή σοβάδων, αποκατάσταση ζημιών σε γωνίες, - οπές πεπλατυσμένες ρωγμές και αρμούς επιχρισμάτων σε τοίχους και ταβάνια, καθώς και αποκατάσταση τυχόν ατελειών – φθορών που προκύπτουν από εργασίες υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ξυλουργικές, τοποθέτησης κουφωμάτων κλπ. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις που απαιτείται γρήγορη παράδοση εργασιών με πιεσμένα χρονοδιαγράμματα. Εφαρμόζεται σε πάχη 3 – 30 mm (τοπικά έως 50mm). Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρή, συμπαγής, αδρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, ασβέστη, πίσσες και σαθρά στοιχεία. Πριν την εφαρμογή διαβρέχεται το υπόστρωμα με νερό.

Σε περιπτώσεις όπου το υπόστρωμα εμφανίζει μεγάλη απορροφητικότητα (π.χ. πορομπετό, παλαιοί σοβάδες κ.α.) συστήνεται να προηγηθεί αστάρωμα με Eco Dur Aqua της KRAFT PAINTS σε αραίωση 1:1 έως 1:2 με νερό. Προσοχή: Η αραίωση του ασταριού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να απορροφάται πλήρως και να μην δημιουργείται φιλμ στην επιφάνεια.

Σε δύσκολα ή πολύ λεία υποστρώματα (π.χ. εμφανές τούβλο, λείο εμφανές σκυρόδεμα κ.α.) συστήνεται η εφαρμογή μία στρώσης («πεταχτό») Fast Repair 70 αναμεμειγμένο με ρητίνη ενίσχυσης κονιαμάτων της KRAFT PAINTS σε αναλογία 1:3 – 1:4 στο νερό ανάμειξης, αναλόγως της περίπτωσης.

Σε καθαρό δοχείο που περιέχει καθαρό νερό, προστίθεται σταδιακά υπό συνεχή ανάδευση (με τη βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών) το περιεχόμενο της συσκευασίας (5 - 5,5 lt νερό ανά 25Kg ή 1 – 1,1 lt νερό ανά 5Kg Fast Repair 70).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η εφαρμογή του Fast Repair 70 στο υπόστρωμα πραγματοποιείται με χρήση μεταλλικής σπάτουλας, μυστριού ή φραγκόφτυαρου σε πάχη 3-30 mm ανά στρώση (τοπικά έως και 50mm). Όταν αρχίζει να στεγνώνει (πήζει) αρκετά το κονίαμα (~30min), εξομαλύνεται η επιφάνεια τρίβοντας με τάκο πολυστερίνης, σπογγώδες τριβίδι, σφουγγάρι ή μυστρί αναλόγως με το επιθυμητό φινίρισμα της τελικής επιφάνειας. Τυχόν επόμενες στρώσεις υλικού επαναλαμβάνονται όταν έχουν πήξει επαρκώς οι προηγούμενες, αφού προηγηθεί ελαφρά διαβροχή.

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό όσο το υλικό είναι ακόμη νωπό ή διαφορετικά με μηχανικό τρόπο. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο υλικό είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.

Οι χρωματικές μας
λύσεις

Βρείτε την προϊοντική λύση που σας ταιριάζει. Δείτε τα προϊόντα μας online ή επισκευτείτε το κοντινότερο συνεργαζόμενο κατάστημα.

Ο κόσμος των χρωμάτων μας