Hydroguard Elastic System

Πολύ εύκαμπτο, ρητινούχο, τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης δύο συστατικών

Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών που υπόκεινται σε μερική ή συνεχή υγρασία, υπογείων εσωτερικά και εξωτερικά (πριν την επιχωμάτωση), υγρών χώρων (λουτρά, WC), τοιχίων, σκυροδέματος, επιχρισμάτων και λοιπών δομικών στοιχείων. Παρέχει προστασία έναντι ενανθράκωσης του σκυροδέματος. Iδανικό για στεγανοποίηση επιφανειών που απαιτείται επαυξημένη ευκαμψία, πρόσφυση, που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές, δονήσεις και εμφανίζουν ή πρόκειται να εμφανίσουν τριχοειδείς ρωγμές όπως ενδεικτικά: πισίνες, υπέργειες δεξαμενές, εκτεθειμένες επιφάνειες (ταράτσες, στέγες κ.α. - σημ. μόνο σε λευκή απόχρωση), βιομηχανικές εφαρμογές, γέφυρες κλπ. Επίσης, σε ταράτσες, δώματα, μπαλκόνια, ζαρτινιέρες, δεξαμενές, επιφάνειες που θα καλυφθούν με διακοσμητικά πλακίδια, ζώνες υψηλής στεγάνωσης σε συστήματα ETICS, κατασκευές ξηράς δόμησης κλπ.

Πλεονεκτήματα

 • Ολοκληρωμένο, ευέλικτο και «έξυπνο» σύστημα στεγανοποίησης πολλαπλών χρήσεων και συνδυασμών
 • Ικανοποίηση υψηλών τεχνικών απαιτήσεων
 • Πολύ Ενισχυμένη ευκαμψία
 • Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
 • Εξαιρετική εργασιμότητα
 • Υψηλή υδρατμοπερατότητα
 • Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωροϊόντα και ασβέστη)
 • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Αποχρώσεις:Γκρι,Λευκό

Συσκευασία:35,5 Kg (25Kg + 10,5Kg),7,1 Kg (5Kg + 2,1Kg)

EN 14891
EN 14891
ΕΝ 1504-2
ΕΝ 1504-2

Τεχνικές Πληροφορίες

Τεχνικά Στοιχεία

ΑΡΑΙΩΣΗ
10,5Kg Hydroguard Flex Resin/25Kg Hydroguard One 40 Grey/White, 2,1Kg Hydroguard Flex Resin/5Kg Hydroguard One 40 Grey/White
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2-3 ώρες

Εφαρμογή - Εργαλεία

Ρολό
Βούρτσα
Σπάτουλα
Μηχανή Eκτόξευσης

Κατεβάστε τα αρχεία

Γενικές Πληροφορίες

Το Hydroguard Elastic System (Hydroguard One 40 Γκρι/Λευκό + Hydroguard Elastic Resin) είναι ένα πολύ εύκαμπτο, ρητινούχο, τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών που εμπεριέχει επαυξημένη προσθήκη νέας γενιάς υδρόφοβων πολυμερών καθώς και επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, τα οποία προσδίδουν εξαιρετική υγρομονωτική θωράκιση, επιφανειακή μηχανική αντοχή, ευκαμψία και εξαιρετική πρόσφυση σε δομικά υποστρώματα.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρή, συμπαγής και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, ασβέστη, πίσσες και σαθρά στοιχεία. Πριν την εφαρμογή διαβρέχεται το υπόστρωμα με νερό.

 • Σε περιπτώσεις όπου το υπόστρωμα εμφανίζει μεγάλη απορροφητικότητα (π.χ. πορομπετό, παλαιοί σοβάδες κ.α.) συστήνεται να προηγηθεί αστάρωμα με Eco Dur Aqua της KRAFT PAINTS σε αραίωση 1:1 έως 1:2 με νερό. Προσοχή: Η αραίωση του ασταριού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να απορροφάται πλήρως και να μην δημιουργείται φιλμ στην επιφάνεια.
 • Σε μη απορροφητικά υποστρώματα συστήνεται να προηγηθεί αστάρωμα με χρήση του Epoxy Aqua Floor Primer της KRAFT PAINTS με ταυτόχρονη επίπαση χαλαζιακής άμμου. Προσοχή! Η εφαρμογή της στεγανωτικής στρώσης πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ 24 – 48 ωρών μετά το αστάρωμα.
 • Για αναγκαίες επισκευές πριν την εφαρμογή (εξομάλυνση, διαμόρφωση λουκιών κλπ.) επιλέγονται τα κατάλληλα επισκευαστικά κονιάματα της KRAFT PAINTS.
 • Η εφαρμογή πραγματοποιείται με χρήση ρολού, βούρτσας, πινέλου ή μεταλλικής σπάτουλας σε τουλάχιστον 2 στρώσεις μέγιστου πάχους 1mm/στρώση. Κάθε επόμενη στρώση εφαρμόζεται σταυρωτά κι αφού στεγνώσει επαρκώς η προηγούμενη. Εάν παρέλθουν 24 ώρες μετά την τελευταία στρώση συστήνεται η ελαφρά διαβροχή πριν την επόμενη.
 • Σε απαιτητικές περιπτώσεις όπου οι επιφάνειες εφαρμογής υπόκεινται σε έντονες καταπονήσεις και υφίστανται ή ενδέχεται να παρουσιαστούν μικρορωγμές (π.χ. ταράτσες, πισίνες, μπαλκόνια, δεξαμενές κλπ.) συνιστάται, όσο είναι ακόμη νωπή η 1η στεγανωτική στρώση, να εγκυβωτιστεί αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα οπλισμού (Hydroguard Net 75). Οι λωρίδες του πλέγματος αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10cm. Οι επόμενες στρώσεις στεγανωτικού πρέπει να επικαλύπτουν πλήρως την δικτύωση του πλέγματος.
 • Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό όσο το υλικό είναι ακόμη νωπό ή διαφορετικά με μηχανικό τρόπο.
 • Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο υλικό είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.
 • Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον, σε προστατευμένο από την υγρασία χώρο, στην αρχική του συσκευασία κατά προτίμηση επάνω σε παλέτες για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Οι χρωματικές μας
λύσεις

Βρείτε την προϊοντική λύση που σας ταιριάζει. Δείτε τα προϊόντα μας online ή επισκευτείτε το κοντινότερο συνεργαζόμενο κατάστημα.

Ο κόσμος των χρωμάτων μας