ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 2016

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: RIBA ARCHITECTS
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: EMBIRIA
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: DIMAND

Το «πράσινο» κτίριο της COSMOTE στον Κεραμεικό. ανακατασκευάστηκε πλήρως σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Ο σχεδιασμός έγινε με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, με στόχο τη βελτίωση μιας σειράς δεικτών, όπως η κατανάλωση ενέργειας, η χρήση νερού, οι εκπομπές CO2, η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος και η διαχείριση των πόρων, και σήμερα είναι ένα από τα μόλις επτά κτίρια στην Ελλάδα που διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση κατά LEED σε επίπεδο GOLD, από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων (U.S. Green Building Council – USGBC).