Τα έργα μας: Ξενοδοχεία

Με την ΕΕ να έχει αποφασίσει ήδη τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των χωρών-μελών της κατά 32.5% μέχρι το 2030, και σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον εξαιρετικά επισφαλές ως προς τα ενεργειακά αποθέματα, η εξοικονόμηση ενέργειας ως ζητούμενο, εν γένει, είναι απολύτως επιτακτικό.

O κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη η ανάγκη για ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές και η BIOCLIMA προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις για εμπορικά ακίνητα και επενδυτικά έργα.