Τεχνική Υποστήριξη και Σεμινάρια

Kraft Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Η KRAFT παρέχει ένα άρτια στελεχωμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης αποτελούμενο από διπλωματούχους μηχανικούς και τεχνικούς εφαρμογών, του οποίου σκοπός είναι η άμεση και αποτελεσματική πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο, προσφέροντας τεχνογνωσία και τις απαραίτητες τεχνικές λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Οι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι σε θέση να επισκεφθούν το χώρο σας στην περίπτωση που χρειάζεστε τεχνικές συμβουλές ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα το οποίο κρίνεται σοβαρό. Προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία.

Σεμινάρια

Η KRAFT κάθε χρόνο διοργανώνει ένα κύκλο σεμιναρίων τα οποία πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο καθώς και σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω των συνεργατών της. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση, τα σεμινάρια απευθύνονται στον επαγγελματία αλλά και τον ιδιώτη, πραγματοποιώντας επιδείξεις και τεχνικές εφαρμογές των προϊόντων της.

Kraft Σεμινάρια