Η Druckfarben Hellas Great Place to Work-Certified™

Δελτία τύπου  •  12 Δεκεμβρίου 2023
great place to work

H Druckfarben Hellas, απέκτησε την Πιστοποίηση Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας από την εμπειρία τους μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Πρόκειται για μια διάκριση που επιβεβαιώνει ότι πυρήνας της λειτουργίας της Druckfarben Hellas είναι οι άνθρωποί της. Στηρίζει τη φιλοσοφία ότι μια εμπεδωμένη εταιρική κουλτούρα ισότητας, σε συνδυασμό με στοχευμένες πολιτικές, είναι η βάση για μια σύγχρονη βιομηχανία. Η εν λόγω πιστοποίηση έρχεται να συνδεθεί με τη διάκριση που έλαβε πρόσφατα ο Όμιλος στα φετινά HR Awards, που  αφορά ένα πρωτοποριακό HR πρόγραμμα για τους εργαζομένους του, απαρτιζόμενο από πλήθος πρωτοβουλιών και δράσεων.

Η Druckfarben Hellas είναι ένας αμιγώς ελληνικός όμιλος που παράγει μελάνια εύκαμπτης συσκευασίας και τα αρχιτεκτονικά χρώματα, βερνίκια KRAFT Paints, καθώς και τα Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης για τοίχους και ταράτσες με την ονομασία BIOCLIMA®. Απασχολεί πάνω από 300 εργαζομένους σε 14 χώρες, διαθέτοντας παραγωγικές μονάδες στην Έλλάδα και τη Ρουμανία. Κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική και διεθνή αγορά, έχοντας αναπτύξει ένα συμπαγές Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών και ενισχύοντας δυναμικά την εμπορική της δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Έυρώπη, αλλά και στην Αφρική.

Στόχος του Ομίλου Druckfarben Hellas είναι να έχει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους  και τους πελάτες της, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των εργαζομένων στην επίτευξη των στόχων αυτών και στην επιτυχία της ως οργανισμό.