Βαμμένες ξύλινες επιφάνειες με ριπολίνη ή με βερνίκι και έχουν ξεφλουδίσει. Πού οφείλεται;

Βαμμένες ξύλινες επιφάνειες με ριπολίνη ή με βερνίκι και έχουν ξεφλουδίσει. Πού οφείλεται;
Πιθανές αιτίες
  • Κακή προετοιμασία της επιφάνειας (χωρίς τρίψιμο)
  • Υγρασία η οποία συσσωρεύεται στη διεπιφάνεια χρώματος και ξύλου, προερχόμενη είτε από το εσωτερικό του ξύλου είτε από το περιβάλλον
  • Χρήση ακατάλληλου χρώματος (μικρή αντοχή στην υγρασία)
Λύση
  • Τρίβουμε την επιφάνεια
  • Στοκάρουμε όπου απαιτείτε με ακρυλικό στόκο
  • Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις ριπολίνη ή βερνίκι