Εσωτερικά σε διάφορα σημεία της τοιχοποιίας και του ταβανιού παρατηρείται ανάπτυξη μούχλα . Πού οφείλεται;

Εσωτερικά σε διάφορα σημεία της τοιχοποιίας και του ταβανιού παρατηρείται ανάπτυξη μούχλα . Πού οφείλεται;
Πιθανές αιτίες
  • Κακή έως ανύπαρκτη θερμομόνωση τοιχοποιίας και ταβανιού
  • Συνθήκες αυξημένης υγρασίας σε συνδυασμό με ζέστης και ανεπαρκή αερισμό
  • Ανεπαρκής προεργασία επιφάνειας πριν το βάψιμο με υπολείμματα σκόνης, λαδιού ή μούχλας
Λύση

Λύση (προσωρινή)

  • Καθαρίζουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας το ειδικό καθαριστικό KRAFT MOLD BLOCKER (σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος)
  • Ασταρώνουμε (αν το παλιό χρώμα έχει αποφλοιωθεί)
  • Εφαρμόζουμε δύο – τρεις στρώσεις MASTER HYDROCONTROL ή ENERGY SAVE INTERIOR

Λύση (μόνιμη)

  • Εφαρμόζουμε τα στάδια της λύσης α και επιπλέων τοποθετούμε εξωτερικά το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της KRAFT CLIMA TOTAL