Εσωτερικά σε διάφορα στοκαρισμένα σημεία της τοιχοποιίας το χρώμα αδυνατεί να καλύψει ή σκάει. Πού οφείλεται;

Εσωτερικά σε διάφορα στοκαρισμένα σημεία της τοιχοποιίας το χρώμα αδυνατεί να καλύψει ή σκάει. Πού οφείλεται;
Πιθανές αιτίες
  • Χρήση κακής ποιότητας στόκου («παρετίνα»)
  • Τα στοκαρισμένα σημεία δεν έχουν ασταρωθεί
  • Ανεπαρκής προεργασία (στέγνωμα, τρίψιμο) στοκαρισμένων σημείων πριν το αστάρωμα και το βάψιμο
Λύση
  • Τρίβουμε – καθαρίζουμε τα προβληματικά σημεία ώστε να αφαιρέσουμε τους παλιούς στόκους
  • Στοκάρουμε με ακρυλικό στόκο KRAFT SPACHTEL
  • Αφήνουμε να στεγνώσει, τρίβουμε και στη συνέχεια καθαρίζουμε την επιφάνεια
  • Ασταρώνουμε με DUR AQUA
  • Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις MASTER ή MASTER ECO