Η απόχρωση περιμετρικά της τοιχοποιίας όταν εφαρμόζεται με πινέλο δείχνει πιο σκούρα, απ’ ότι στον υπόλοιπο τοίχο που το χρώμα έχει εφαρμοστεί με ρολό (φαινόμενο κορνίζας)

Η απόχρωση περιμετρικά της τοιχοποιίας όταν εφαρμόζεται με πινέλο δείχνει πιο σκούρα, απ’ ότι στον υπόλοιπο τοίχο που το χρώμα έχει εφαρμοστεί με ρολό (φαινόμενο κορνίζας)
Πιθανές αιτίες
  • Το χρώμα που εφαρμόζεται με το πινέλο δεν έχει αραιωθεί περισσότερο, απ’ ότι αυτό που εφαρμόστηκε με το ρολό
  • Όχι καλή συμβατότητα των χρωστικών με το χρώμα
Λύση
  • Η εφαρμογή χρώματος με πινέλο, αφήνει γενικά περισσότερο χρώμα στην επιφάνεια απ’ ότι αυτή με ρολό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η απόχρωση να φαίνεται πιο σκούρα
  • Προσπαθήστε να «δουλέψετε» και να απλώσετε περισσότερο το χρώμα στα σημεία αυτά