Διάδρομος

Μην τους αγνοείτε. Το χωλ στο σπίτι είναι η πρώτη εικόνα που παίρνει ένας επισκέπτης του σπιτιού μας και οι διάδρομοι χρησιμεύουν ως προθάλαμοι για τους κυρίους χώρους.