Δέκα προϊόντα της KRAFT Paints έλαβαν την πιστοποίηση EMICODE® EC1 PLUS

Δελτία τύπου  •  03 Απριλίου 2024
GEV_Emicode

Πρόκειται για την υψηλότερη πιστοποίηση στη σχετική κλίμακα, που εγγυάται βέλτιστη προστασία της υγείας και υψηλή περιβαλλοντική προστασία.

Καθώς έννοιες όπως η κλιματική αλλαγή, η βιωσιμότητα και το «πράσινο» σπίτι μπαίνουν όλο και περισσότερο στη ζωή μας και μας απασχολούν σοβαρά, γίνεται και πιο έντονη η ανάγκη για όσο το δυνατόν περισσότερο οικολογικά  δομικά υλικά (κόλλες, στόκοι σπατουλαρίσματος, επισκευαστικά κ.ά.). Για προϊόντα, δηλαδή, που επιτελούν τους στόχους τους χωρίς να βλάπτουν την υγεία ανθρώπων και κατοικιδίων, αλλά και χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Στρατηγικά προσανατολισμένη προς αυτήν την κατεύθυνση η KRAFT Paints που διαθέτει πλήθος οικολογικών χρωμάτων, είδε πρόσφατα δέκα προϊόντα της να λαμβάνουν την ανώτατη πιστοποίηση EMICODE® EC1 PLUS για την εξαιρετικά χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds -VOCs) από τον γερμανικό φορέα GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. - Γερμανική Ένωση για τον Έλεγχο εκπομπών αερίων σε προϊόντα εγκατάστασης Δαπέδου, Κόλλες και Οικοδομικά Υλικά). Έναν έγκυρο φορέα με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και προηγμένα εργαστήρια στα οποία διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι.

Ο λόγος για τα προϊόντα Powderfine Multi (επισκευαστικός στόκος εξομάλυνσης, πολλαπλών χρήσεων σε μορφή σκόνης), Powderfine Professional (υπέρλεπτος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος σε μορφή σκόνης), Powderfine Exterior (υπέρλεπτος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος σε μορφή σκόνης για εσωτερική και εξωτερική χρήση), Fine Repair 83 (ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών) και Strong Repair 84 (ρητινούχο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος υψηλών αντοχών). Επιπλέον, για 2 προϊόντα της οικογένειας  Hydroguard, που αποτελεί ένα ρητινούχο τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης, και για 3 προϊόντα της οικογένειας Fixotile (ρητινούχες, εύκαμπτες, τσιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων).

Τα εν λόγω προϊόντα απέσπασαν την ανώτατη πιστοποίηση EMICODE® EC1 PLUS, που ισοδυναμεί με το χαμηλότερο επίπεδο εκπομπών VOC και πληρούν τις πιο αυστηρές απαιτήσεις για την υγιεινή της εσωτερικής ατμόσφαιρας. Κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι ο μέσος άνθρωπος 60 ετών, έχει εισπνεύσει στη ζωή του περισσότερους από 340 τόνους αέρα, με το μεγαλύτερο μέρος αυτού ανάμεσα στους τοίχους του σπιτιού και του γραφείου.

Ουσιαστικά το σύστημα EMICODE® αποτιμάει το τι αναπνέουμε μετά την εφαρμογή ενός προϊόντος στο εσωτερικό ενός κτηρίου. Έτσι, το εν λόγω σύστημα επιτρέπει σε καταναλωτές, τεχνίτες και αρχιτέκτονες να συγκρίνουν και να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά εκπομπών των δομικών υλικών που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν. Παράλληλα αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη οικολογική σήμανση που συμβαδίζει με τις επιταγές της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Η κλίμακα πιστοποίησης χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων EMICODE ξεκινάει από το επίπεδο EC2, ανεβαίνει στο επίπεδο EC1 και κορυφώνεται με το επίπεδο EC1 PLUS, που βρίσκεται στο ανώτερο σκαλί της λίστας.