Χρυσός χορηγός και σημαντική συμμετοχή της KRAFT Paints & BIOCLIΜΑ® στο Coating Forum 2023

Εκθέσεις / Εκδηλώσεις  •  09 Νοεμβρίου 2023
coating forum

Με αφετηρία το Coating Forum 2023 και τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο, ο Όμιλος Druckfarben μέσω των brands KRAFT Paints και BIOCLIΜΑ®, ανταποκρινόμενος στις βασικές προκλήσεις της μετάβασης της χημικής βιομηχανίας σε μια κυκλική οικονομία, παρουσίασε τις προτάσεις της για το επιχειρηματικό περιβάλλον του κλάδου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Druckfarben & Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Χρωμάτων Βερνικιών & Επιχρισμάτων, κ. Γεώργιος Καραβασίλης, ανέφερε ότι μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις της βιομηχανίας είναι η πράσινη μετάβαση λόγω της κλιματικής αλλαγής, που αποκτά πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιχειρήσεις λόγω των πολλαπλών αλλαγών και αυστηροποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου. Επίσης αναφερόμενος στην βιωσιμότητα, αυτή ανέδειξε την υποχρέωση να αυξήσουμε την προστασία και τον προσδόκιμο χρόνο ζωής των υλικών και προστατευόμενων επιφανειών.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Καραβασίλης τόνισε πως στα επόμενα 5-6 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζει το κόστος απανθρακοποίησης (decarbonization) της οικονομίας της στα 600 δις USD, όπως αναφέρθηκε τον περασμένο μήνα στο Ευρωπαϊκό συνέδριο του συνδέσμου CEPE στο Μιλάνο. Η εταιρία του μέλλοντος γνωρίζει ότι η επιτυχία και η βιωσιμότητά της εξαρτάται από την σχέση της με την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός της λειτουργικότητάς της πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει την εφοδιαστική αλυσίδα από την αρχή της διαδικασίας προς αυτή την κατεύθυνση. Παραδείγματος χάριν, η επιλεκτική καθετοποίηση της παραγωγής της KRAFT Paints & BIOCLIΜΑ® αυξάνει τη δυνατότητα περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των παραγμένων προϊόντων μέσω της διαχείρισης και ελέγχου των α’ υλών, της ενέργειας και των αποβλήτων.

Για την KRAFT Paints & BIOCLIΜΑ®, που βασίζονται σε μια νέα ανθρωποκεντρική και περιβαλλοντική αρχιτεκτονική κουλτούρα η οποία συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων και ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως μέσω της πράσινης μετάβασης με μείωση των εκπομπών CO2, οι επενδύσεις είναι μονόδρομος. Αυτές χρειάζονται για να καλύψουν τις αλλαγές στις τάσεις της αγοράς και των καταναλωτών. Τάσεις που θα μεταλλάξουν το τρόπο που λειτουργούμε και ανταποκρινόμαστε στις ευκαιρίες, αλλά και στις προκλήσεις που δημιουργούν. 

Κάθε εξελικτική στρατηγική στην επιχειρηματικότητα οφείλει να οδηγεί τον κλάδο προς νέες βιώσιμες κατευθύνσεις που στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη με διαφάνεια και σεβασμό μέσω των πιστοποιήσεων και της ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.